Michalis Katzourakis

Michalis Katzourakis

Painter

Sculptor

1933 - Today

Greece

Michalis Katzourakis in museum collections

Try
for
free
!